Tư vấn

PAP FOR CLEANROOMS AND PRECISION MEASUREMENT ROOMS – MÁY LẠNH CHÍNH XÁC DÙNG CHO PHÒNG SẠCH VÀ PHÒNG ĐO KIỂM!

13 Th5, 2017

//

For Cleanrooms And Precision Measurement Rooms - Điều Hòa Chính Xác ORION - Nhật Bản Áp Dụng Cho Phòng Sạch Và Phòng Đo Kiểm Chính Xác. Constant Temperature (Constant Humidity) Equipment R-Series - Điều Hòa Chính Xác Dòng R Duy Trì Cố Định Nhiệt Độ (Duy Trì Độ Ẩm). Thanks to ORION's heat pump balance control (incorporates waste heat utilization) we now offer... - Nhờ vào công nghệ cân bằng bơm nhiệt của ORION (kết hợp phương pháp hồi nhiệt thải) ORION Nhật Bản đã mang lại cho người lợi ích... Ultra Energy Savings & High Accuracy Temperature Control - Siêu Tiết Kiệm...

ORION’s Proposal For Energy Saving Via Localized Precision Air Processing – ORION Đề Xuất Phương Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Qua Điều Khiển Chính Xác Không Khí Cục Bộ

29 Th4, 2017

//

ORION's Proposal For Energy Saving Via Localized Precision Air Processing - ORION Đề Xuất Phương Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Qua Điều Khiển Chính Xác Không Khí Cụ Bộ. High quality for confined spaces - Đảm bảo chính xác chất lượng không khí cao cho không gian nhỏ (giới hạn). Spaces containing equipment, production processes, and inspection processes related to semiconductor, liquid crystal, solar panel, and related technologies demand high precision and high stability air processing. As a result of these demands of whole area air processing, there are extremely high associated expenses and maintenance costs. ORION proposes construction of a high precision air processing...

Solve Problems Facing Whole Area Air Conditioning – Giải Quyết Vấn Đề Đối Với Điều Hòa Không Khí Cho Cả Khu Vực.

25 Th4, 2017

//

    Problems Facing Whole Area Air Conditioning - Vấn Đề Xảy Đến Với Điều Hòa Không Khí Cho Cả Không Gian Rộng. Problems Facing Precision Temperature And Humidity Cleanrooms - Những Vấn Đề Phải Đối Mặt Khi Duy Trì Chính Xác Nhiệt Độ Và Ẩm Độ Của Phòng Sạch Đối Với Không Gian Rộng. Air Processing Is Very Expensive - Chi Phí Xử Lý Không Khí Rất Cao. When conditioning large spaces, generally represented by cleanrooms, where the level of cleanliness must be maintained or in large space where temperature and humidity must be controlled to high accuracy, the level of conditioning...

YORI EQUIPMENT CO., LTD

25/20 Phan (Pham) Dang Giang, Ward Binh Hung Hoa, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912