Orion Chillers : Industrial Chillers with a Solid Record of Superior Reliability – Máy làm lạnh nước ORION Nhật Bản: Máy làm lạnh nước công nghiệp với độ tin cậy tuyệt đối!

I.What is Chiller – Máy làm lạnh nước là gì?

The equipment to control water/fluid to a certain temp and make it circulation for cooling or temp. control of heat source.

Thiết bị điều khiển nhiệt độ của nước/ chất lỏng đến một nhiệt độ nhất định và luôn tuần hoàn liên tục để làm mát hoặc kiểm soát nhiệt độ của nguồn phát sinh nhiệt.

máy làm lạnh nước hoạt động như thế nào
What is chiller – Máy làm lạnh nước là gì!

II.ORION Chiller type – Phân loại máy làm lạnh nước ORION Nhật Bản:

có bình chứa
Water Chiller Type – Phân loại máy làm lạnh nước ORION.

■ ORION Chiller type-w/ water tank+Air cooled – Máy làm lạnh nước ORION loại có bình chứa + Giải nhiệt bằng gió:

giải nhiệt gió
ORION Chiller type-w/ water tank+Air cooled – Máy làm lạnh nước ORION có bình chứa + Giải nhiệt bằng gió

ORION Chiller type–w/ water tank+Water cooled – Máy làm lạnh nước ORION có bình chứa + Giải nhiệt bằng nước:

có sẵn bơm và bình chứa
ORION Chiller type–w/ water tank+Water cooled – Máy làm lạnh nước ORION bao gồm bình chứa + Giải nhiệt bằng nước.

 

■ ORION Chiller type-w/o water tank+Air cooled – Máy làm lạnh nước ORION loại không bình chứa + Giải nhiệt bằng gió:

Giải nhiệt bằng gió
ORION Chiller type-w/o water tank+Air cooled – Máy làm lạnh nước ORION không bình chứa – Giải nhiệt gió.

■ ORION Chiller type-w/o water tank+Water cooled – Máy làm lạnh nước ORION loại không bình chứa + Giải nhiệt bằng nước:

công nghệ cao cấp nhật bản
ORION Chiller type-w/o water tank+Water cooled – Máy làm lạnh nước ORION không bình chứa – Giải nhiệt nước.

III. Working principles – Diagrams – Nguyên lý làm việc – Sơ đồ mô tả:

■ Without Built-In Water Tank (Open loop) – Máy làm lạnh nước không bao gồm bình chứa (Vòng hở):

loại không có bình chứa

The circulation pump pumps in fluid from the water tank and then through the heat exchanger. There, the fluid is cooled and then returns to the tank. This cycle is repeated and the fluid is continuously cooled until it reaches the desired set temperature, at which time the temperature regulator shuts off the chiller. And if the fluid temperature rises above the set control value, the chiller is automatically started again. Thus, the temperature is maintained, and maintenance costs remain low.

Bơm tuần hoàn sẽ bơm chất lỏng từ bình chứa đến bộ trao đổi nhiệt. Ở đó chất lỏng sẽ được làm lạnh và rồi trở về lại bình chứa. Vòng tuần hoàn này sẽ được lặp lại và chất lỏng sẽ được tiếp tục làm lạnh đến khi đạt được nhiệt độ cài đặt, khi nhiệt độ đã ổn định và đạt được nhiệt độ yêu cầu – chiller sẽ được dừng. Và khi chất lỏng tăng nhiệt độ trên mức giá trị nhiệt độ cà đặt, máy làm lạnh nước sẽ tự động hoạt động trở lại. Vì vậy, nhiệt độ của chất lỏng luôn được duy trì.
※ For models without built-in water tanks, a separate water tank must be installed. In such cases, the water tank must have a capacity suitable for the model of chiller it is to be used with. Please refer to individual model specifications for further details.

※ Đối với dòng máy làm lạnh nước không bao gồm bình chứa nước, phải lắp đặt thêm một bình chứa nước ở bên ngoài thiết bị. Trong trường hợp này, công suất của bình chứa nước phải phù hợp với yêu cầu tối thiểu và khuyến cáo của nhà sản xuất.

■ With Built-In Water Tank (Closed loop) – Máy làm lạnh nước bao gồm bình chứa (Vòng kín): sơ đồ nguyên lý hoạt động loại có bình chứa

The pump built into the unit pumps fluid from the water tank and then through the heat exchanger. There, the fluid is cooled and then returns to the tank. This cycle is repeated and the fluid is continuously cooled until it reaches the desired set temperature, at which time the temperature regulator shuts off the chiller. And if the fluid temperature rises above the set control value, the chiller is automatically started again. In this way, the fluid temperature is maintained and the fluid is pumped out via the discharge pump.

Bơm tuần hoàn được tính hợp sẵn bên trong Máy Làm Lạnh Nước ORION sẽ bơm chất lỏng từ bình chứa đến bộ trao đổi nhiêt. Ở đó, chất lỏng được làm lạnh và rồi quay trở về bình chứa (tích hợp sẵn bên trong Chiller ORION). Vòng tuần hoàn này sẽ được lặp lại và chất lỏng được tiếp tục làm lạnh cho đến khi chất lỏng đạt được nhiệt độ cài đặt, khi đạt được nhiệt độ yêu cầu Máy Làm Lạnh Nước sẽ được dừng. Và nếu nhiệt độ của chất lỏng tăng lên trên ngưỡng giá trị cài đặt, máy làm lạnh nước sẽ tự động hoạt động lại. Bằng cách này, nhiệt độ của chất lỏng luôn được duy trì và chất lỏng được bơm ra ngoài thông qua bơm tuần hoàn có sẵn bên trong chiller.
※ In addition to the discharge pump, some models are equipped with built-in circulation pumps. Please refer to individual model specifications for further details.

※ Ngoài bơm đẩy chất lỏng, một số model còn được trang bị thêm bơm tuần hoàn bên trong. Mời quý khách hàng tham khảo thêm chi tiết kỹ thuật của thiết bị để nắm rõ hơn.


IV. How to select the suitable model – Lựa chọn model phù hợp như thế nào?

1. Find the cooling capacity required to deal with heat generated by a piece of equipment which is to be cooled by a chilled water flow. The temp. difference between the cooling water going into and out of the equipment is known – Tìm công suất lạnh cần thiết để đáp ứng với công suất nhiệt tỏa ra của thiết bị và lưu lượng nước lạnh cần thiết.  Với độ chênh lệnh nhiệt độ giữa nhiệt độ nước lạnh vào/ ra thiết bị đã được biết.

Amount of heat in kW can be calculated by 1,2 and 3 – Lượng nhiệt (KW) được tính theo dữ kiện 1,2 và 3.

tính công suất lạnh cần thiết


 

2. Find the cooling capacity required to reduce to certain temp. about certain amount of water – Tìm công suất làm lạnh cần thiết để giảm nhiệt độ hiện tại của một lượng nước nhất định đến nhiệt độ yêu cầu.

Amount of heat in kW can becalculated by 1,2 and 3 – Lượng nhiệt (KW) được tính theo dữ kiện 1,2 và 3.

cooling capacity


3. Find the water flow with amount of load’s heat in kw, intake water temp. and outlet water temp – Tìm lưu lượng nước lạnh cần thiết theo lượng nhiệt tỏa ra, nhiệt độ nước lạnh vào và ra thiết bị.

Water flow per minute can be calculated by 1,2 and 3 – Lưu lượng nước lạnh (lít/ phút) được tính theo dữ liệu 1,2 và 3.

cooling capacity follow heating


 

mainVisual01

NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE


YORI EQUIPMENT CO., LTD

 

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.


 

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912