PAPⓇ L Series Low Temperature – ĐIỀU HÒA CHÍNH XÁC ORION NHẬT BẢN – DÒNG ĐIỀU KHIỂN VÀ DUY TRÌ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ THẤP

Models

PAP05A-L


 

Air processing capacity 5〜7㎥/min
Temperature setting range 8〜18℃
Temperature control accuracy ±2℃


 

Liên hệ

low temperature

PAPL Series Low Temperature – Điều Hòa Chính Xác Dòng L – Duy Trì Nhiệt Độ Thấp.


Điều hòa chính xác Nhật Bản ORION

  • Intelligent monitor – Màn hình điều khiển thông minh.
  • Heat pump balance control – Điều khiển cân bằng bơm nhiệt.
  • Flow control – Điều chỉnh lưu lượng.
  • HEPA filter (F type) – Lọc HEPA (Loại F).
  • Air cooled – Loại giải nhiệt bằng gió.
  • Temperature control – Điều khiển nhiệt độ.
  • Humidity control – Điều khiển độ ẩm.

 

specfication

※1 Cooling only (Set temperature is lower than intake air temperature.) The range of temperature control depends on the condition of the air supplied at the intake.

Chỉ làm lạnh (Nhiệt độ cài đặt thấp hơn nhiệt độ đầu vào thiết bị). Dải nhiệt độ thiết bị điều khiển và duy trì phụ thuộc vào điều kiện của không khí cung cấp vào thiết bị.

※2 When the air temperature and humidity is stable at the air intake. Noted accuracy is based on measurement by the internal controller at a single air outlet point. Not including times when the compressor load is small and the compressor is cycling ON and OFF.

Khi nhiệt độ và độ ẩm của không khí đầu vào thiết bị ở trạng thái ổn định. Độ chính xác của nhiệt độ dựa vào kết quả đo của thiết bị được gắn tại một điểm đầu ra của thiết bị. Không bao gồm thời gian thì tải của lốc nén quá thấp và lốc nén chạy chế độ ON và OFF.

※3 Conditions for the rated cooling capacity: intake temperature and humidity: 35℃ / 70%, airflow: 5 m³/min.

Điều kiện của công suất lạnh trong bảng trên: nhiệt độ và độ ẩm đầu vào: 35℃ / 70%, lưu lượng gió: 5 m³/phút.

※4 Height includes outlet port.

Độ cao đã bao gồm cả kích thước của đầu ra.

※5 Source voltage phase unbalance should be less than ±3%.

Độ bất ổn định của điện áp nguồn nên được duy trì thấp hơn ±3%.


Typical Applications – Ứng Dụng Điển Hình:

■Quick cooling of heated product – Làm mát nhanh chóng cho các sản phẩm nóng. 
■Precooling for desiccant air processors, etc – Làm mát sơ bộ cho các thiết bị xử lý không khí dạng hấp thụ.


mainVisual02

NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————

Sản phẩm liên quan

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912