PAP-R Series Product – Dòng máy lạnh chính xác R – ORION

Models
Temperature Control Typepap temp

PAP20A-R
PAP40C-R
PAP80B-R
PAP120A-R


 

 

 

Temperature and Humidity Control Type

pap temp and humidity

PAP20A-KR
PAP40C-KR
PAP80B-KR
PAP120A-KR

 

 

Liên hệ

máy lạnh chính xác cho phòng sạch và phòng thí nghiệp

For Cleanrooms And Precision Measurement Rooms – Dòng Máy Lạnh Chính Xác Nhật Bản Sử Dụng Cho Phòng Sạch Và Phòng Thí Nghiệm.
Constant Temperature (Constant Humidity) Equipment R-Series – Dòng Điều Hòa Chính Xác – R – Duy Trì  Ổn Định Nhiệt Độ (Ổn Định Độ Ẩm).


đặc tính của điều hòa chính xác ORION dòng R


 

 

thông số kỹ thuật điều hòa chính xác loại lớn
Specification – Thông số kỹ thuật.

※ 1 The temperature and humidity control range noted does not necessarily indicate the actual controllable range possible. The range of control depends on the condition of the air supplied at the intake.

Phạm vi kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm không hoàn toàn là phạm vi điều khiển mà thiết bị có thể duy trì được. Phạm vi kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm phụ thuộc vào điều kiện của không khí vào thiết bị.

※ 2 When the intake air temperature and humidity, and outdoor ambient temperature are stable. Noted accuracy is based on measurement by the internal controller at a single air outlet point.

Khi nhiệt độ và ẩm độ của không khí đầu vào, và nhiệt độ của môi trường nơi đặt dàn nóng là ổn định. Lưu ý rằng độ chính xác được đo dựa vào bộ điều khiển được gắn tại một điểm ở đầu ra của thiết bị.

※ 3 When operating according to JIS B 8616.The displayed performance will be at least 80% when the intake air temperature of the outdoor unit is at least

Khi hoạt động theo tiêu chuẩn JIS B 8616. Hiệu suất của thiết bị sẽ là tối thiểu 80% khi nhiệt độ của không khí vào dàn nóng ít nhất 35 ℃ .

※ 4 When operating according to JIS B 8616.The displayed performance will be at least 75% when the intake air temperature of the indoor unit is below 20 ℃ .The compressor will stop, and exclusive operation of the auxiliary heater may occur if the control air intake temperature drops to approx. 15℃ or lower.

Khi hoạt động theo tiêu chuẩn JIS B 8616. Hiệu suất của thiết bị sẽ là tối thiểu 75% khi nhiệt độ của không khí vào dàn nóng dưới 20 ℃ . Lốc nén sẽ dừng, bộ gia nhiệt sẽ hoạt động độc lộc nếu nhiệt độ của không khí đầu vào xuống đến 15℃ hoặc thấp hơn.

※ 5 Outside dimensions do not include miscellaneous protrusions such as eyebolts, etc.

Kích thước bên ngoài không bao gồm các vật tư phụ nhô ra như bulong neo, v.v…

※ 6 Maximum value within the range of unit specifications. Starting current is equal to or less than the operating
current.

Giá trị lớn nhất trong phạm vi tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị. Dòng khởi động bằng hoặc thấp hơn dòng hiển thị.

※ 7 The noted external static pressure is when the controlled air is regulated at the outlet to produce the maximum rated processing air flow.

Áp suất tĩnh  được ghi nhận khi không khí được điều khiển ở đầu ra để tạo ra dòng không khí đã được xử lý tối đa.

※ 8 The figure noted is when the equipment is operating at the highest level of humidifiation operating at the highest capacity of its normal operating range.

Giá trị được ghi nhận khi thiết bị hoạt động ở mức độ ẩm cao nhất khi thiết bị hoạt động trong giải thông số tiêu chuẩn.

※ 11 Noise level can be decreased by installing a noise reducing duct.

Độ ồn của thiết bị có thể được giảm bớt bằng cách lắp đặt thêm ống gió giảm âm.


Indoor and Outdoor unit PAP ORIONjpg_Page1

1. When installing the outdoor unit, have the air intake side facing the wall, and leave a space of at least 0.5 m.

Khi lắp đặt dàn nóng, phải lưu ý mặt thiết bị nơi có phía không khí vào giải nhiệt và mặt tường, khoảng cách tối thiểu cần có 0.5m 

2. Refrigeration piping length: PAP20A-(K)R=30 m, PAP40C-(K)R=50 m, PAP80A-(K)R=75 m (all are 1-way).

Chiều dài ống gas (môi chất lạnh): PAP20A-(K)R=30 mét, PAP40C-(K)R=50 mét, PAP80A-(K)R=75 mét. (tất cả đều một chiều).
3. When there is a difference in height between the indoor and outdoor units: When the external unit is higher: 10 m. When the external unit is lower: 10 m.

Cao độ chênh lệch giữa vị trí đặt dàn nóng và dàn lạnh: 10m.
4. Cables and piping going between the indoor and outdoor units are not included.

Không bao gồm nguồn cấp và ống kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh.


 

NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

 

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————

 

 

Sản phẩm liên quan

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912