Sản phẩm

//

Chiller biến tần ORION – Công suất lớn

Máy làm lạnh nước Chiller Orion – Tiết kiệm...

//

Chiller biến tần ORION – Công suất lớn

Máy làm lạnh nước Chiller Orion – Tiết kiệm...

//

Chiller ORION – Dòng RKED – Digi-Eco

Máy làm lạnh nước Chiller Orion – Tiết kiệm...

//

Chiller ORION Biến tần DC – Dòng RKEB1-VW

Máy làm lạnh Chiller Orion – Tiết kiệm năng...

//

Chiller ORION Biến tần DC – Dòng RKEA/B-V

Máy làm lạnh nước Chiller Orion – Tiết kiệm...

//

Chiller ORION – Dòng RCC

Máy làm lạnh Chiller Orion – Loại coolant (Loại không...

YORI EQUIPMENT CO., LTD

25/20 Phan (Pham) Dang Giang, Ward Binh Hung Hoa, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912