Completely Heatless Humidification – Tạo ẩm hoàn toàn không phát sinh nhiệt!

completely heatless humidification


Completely Heatless Humidification Because ORION Is Particular About Saving Energy – Quá Trình Tạo Ẩm Hoàn Toàn Không Sinh Nhiệt Bởi Vì ORION Luôn Chú Tâm Về Công Tác Tiết Kiệm Năng Lượng .

We have achieved completely heatless humidification – Chúng tôi đã đạt được khả năng tạo ẩm hoàn toàn không phát sinh nhiệt. 


 phương pháp tạo ẩm không phát nhiệt

Two-fluid nozzle water mist humidification (not including the PAPmini) – Đầu phun sương tạo ẩm hai lớn (Không áp dụng đối với PAP dòng mini).

The PAP Series takes energy saving all the way to the humidification method by going completely heatless.
ORION’s water mist humidification method does not rely on a heater like that used for steam humidification and
therefore the electric power that would normally be wasted is saved. In addition, with ORION’s original humidity control method and PID control of the humidification water supply flow, high accuracy humidity control of ±1 %, and temperature accuracy of ± 0.1 ℃ are possible. All combined, ORION offers extremely high quality processed air.

Dòng máy lạnh chính xác ORION mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng bằng việc tạo ẩm không phát sinh nhiệt.

Phương pháp phun ẩn của ORION không dựa trên bộ gia nhiệt giống như các phương pháp phun ẩm hơi và vì vậy phương pháp này sẽ làm tiết kiệm được năng lượng điện hao phí. Ngoài ra, với phương pháp điều khiển độ ẩm ban đầu của ORION và điều khiển lưu lượng cung cấp nước phun ẩm theo phương pháp PID , có thể điều khiển chính xác độ ẩm ±1 % và chính xác nhiệt độ ± 0.1 ℃. Với tất cả những công nghệ trên, ORION mang lại cho Quý Khách Hàng môi trường không khí với chất lượng cực cao.


Energy Savings – Tiết kiệm năng lượng.

Power source capacity and power consumption comparison – So sánh giữa công suất nguồn điện cấp vào và năng lượng tiêu hao.

không phát sinh nhiệt
Max. 70~80% energy savings – Tiết kiệm năng lượng từ 70~80%

Khi so sánh với phương án gia nhiệt + phun hơi ẩm, phương pháp phun sương của ORION mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng lên đến 80%, giảm thiểu bớt nguồn năng lượng điện tiêu hao cho bộ gia nhiệt bằng điện – giúp cho chất lượng không khí được đảm bảo và tối ưu.


giảm thiểu khí gây hiệu ứng nhà kinh
Reduced CO2 (greenhouse gases) – Giảm thiểu CO2 (khí gây hiệu ứng nhà kính).

Our process offers a great reduction in global environment threatening released  CO₂- Quy trình công nghệ của  ORION mang sự giảm thiểu đáng kể nguy cơ nóng lên toàn cầu do việc phát thải CO₂.

giảm thiểu năng lượng giảm thiểu lượng CO2 phát ra
Difference in yearly power consumption – Sự tiêu hao năng lượng hằng năm.

※1 Under previous method, normal operation does not deviate from maximum power, therefore the value is calculated as the rated power consumption×0.85 – Theo nhưng phương pháp trước đây, thiết bị hoạt động bình thường không ở mức công suất tối đa, giá trị công suất tiêu hao tính ở mức 0.85 .
※2 Calculated at 24 hr/day, 300 days/year – Giá trị được tính tại 24 giờ/ ngày, 300 ngày/năm.
※3 Reduction in CO₂ emissions is 0.410, based on the average value of 8 electric companies – Giảm phát thải CO₂ là 0.410, dựa trên giá trị thống kê của 8 nhà máy điện.


 

cover

NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————

 

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912