Solve Problems Facing Whole Area Air Conditioning – Giải Quyết Vấn Đề Đối Với Điều Hòa Không Khí Cho Cả Khu Vực.

problems facing whole area air conditioning

 

 


Problems Facing Whole Area Air Conditioning – Vấn Đề Xảy Đến Với Điều Hòa Không Khí Cho Cả Không Gian Rộng.


điều khiển nhiệt độ và đổ ẩm cho phòng sạch

Problems Facing Precision Temperature And Humidity Cleanrooms – Những Vấn Đề Phải Đối Mặt Khi Duy Trì Chính Xác Nhiệt Độ Và Ẩm Độ Của Phòng Sạch Đối Với Không Gian Rộng.

  • Air Processing Is Very Expensive – Chi Phí Xử Lý Không Khí Rất Cao.

When conditioning large spaces, generally represented by cleanrooms, where the level of cleanliness must be maintained or in large space where temperature and humidity must be controlled to high accuracy, the level of conditioning must match the level of each of the manufacturing processes. Excessive highly accuracy air processing must be present in order to meet the most demanding equipment installation and processes within the same room. And in the same area or cleanroom where high precision air processing takes place, if there are high level equipment and manufacturing processes, there will also be low level equipment present. In order to achieve whole area processing, highly accurate air processing equipment and a very high capital investment is
generally necessary.

Khi điều hòa không khí cho không gian lớn, đặc trưng như Phòng Sạch, nơi mà cấp độ sạch phải được đảm bảo hoặc trong không gian lớn mà ở đó nhiệt độ và độ ẩm phải được điều khiển ở mức chính xác cao, cấp độ điều hòa không khí phải được phù hợp với cấp độ của từng quy trình sản xuất. Quá trình xử lý không khí chính xác cao phải được yêu cầu cho cả phòng là như nhau để đáp ứng cho các quy trình lắp đặt thiết bị và hoạt động. Và đối với việc duy trì độ chính xác của không khí cho toàn bộ khu vực làm việc hoặc phòng sạch,nếu không gian sản xuất có thiết bị và quy trình sản xuất cao cấp, sẽ có những thiết bị không yêu cầu và đòi hỏi chất lượng không khí nghiêm ngặt. Chính vì vậy để đạt được yêu cầu điều hòa không khí cho toàn bộ không gian làm việc với độ chính xác về nhiệt độ và độ ẩm cần phải đầu tư chi phí ban đầu rất lớn.

  • Very large capital investment is necessary to respond to sudden changes in manufacturing circumstances – Khi thay đổi điều kiện sản xuất thì chi phí đầu tư bỏ ra rất lớn .

In order to surpass competitors, quality construction is a given. But on top of that, improvement of quality of conformance, which includes materials processing and assembly inspection, will incur short-term new investment. To respond to the demands of the sudden change in the manufacturing floor, whole area air  processing will also require a very large investment.

Để có thể vượt qua được các đối thủ cạnh tranh, việc  xây dựng chất lượng  phải được chú trọng. Nhưng trên hết, việc cải thiện chất lượng để phù hợp, bao gồm quy trình kiểm tra vật tư và lắp ráp, sẽ tốn kém rất nhiều chi phí đầu tư. Để đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục này, công việc điều hòa không khí cho toàn bộ khu vực cũng phải đổi mới và tốn rất nhiều chi phí đầu tư. 

  • Bringing in outside air requires vast administrative and maintenance expenses – Mang gió tươi từ bên ngoài vào hệ thống đòi hỏi chi phí chính và bảo trì bảo dưỡng lớn.

Generally, a clean room requires fresh air to be piped in. The conditions of air processing cleanroom depend greatly on the supply of fresh air flowing in, as well as the ambient temperature and humidity of that air. The larger the space, the greater the cost and effort that will be required to maintain the same temperature, humidity, and level of cleanliness throughout the year. Basically, it’s hard to say that there can be prudent management of high accuracy temperature and humidity air processing for large spaces like cleanrooms all the way down to the inner spaces of installed equipment involved in the manufacturing process.

Nhìn chung, một phòng sạch lớn yêu cầu đòi hỏi phải có gió tươi. Điều kiện để xử lý không khí phòng sạch phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cấp gió tươi, cũng như nhiệt độ và độ ẩm của không khí môi trường xung quanh. Không gian cần duy trì càng lớn, chi phí và công sức cần thiết để duy trì nhiệt độ, ẩm độ và cấp độ sạch trong cả năm càng lớn. Về cơ bản, rất khó để nói rằng có thể được quản lý được độ chính xác cao của nhiệt độ và độ ẩm không khí cho các không gian rộng lớn như phòng sạch mà tất cả các vị trí bên trong phòng đặc biệt là vị trí của tất cả thiết bị sản xuất bên trong không gian ấy đều được đảm bảo chất lượng không khí xung quanh.

  • Conventional Cleanrooms And ORION’s Proposal For Local Air Processing – Các Phòng Sạch Thông Thường Hiện Nay và Đề Xuất Của ORION Đối Với Việc Xử Lý Không Khí Bằng Cách Chia Nhỏ Không Gian.

chuyển từ không gian lớn sang điều khiển chính xác cho từng không gian nhỏ

With conventional factory whole area air processing, in addition to the high costs involved, air processing suitable to all machinery and equipment could not be realized. By managing air processing to the exact requirement of each stage of work, the scale of extremely high accuracy air processing can be reduced, and the resulting cost reductions can also be achieved.

 Với quá trình xử lý không khí cho toàn bộ khu vực nhà máy, bên cạnh chi phí cao, không thể thực hiện việc xử lý không khí phù hợp với tất cả máy móc và thiết bị (không phải thiết bị nào nào cũng cần cấp độ sạch như nhau). Bằng cách quản lý công việc xử lý không khí theo yêu cầu chính xác của từng công đoạn, làm cho quy mô của việc xử lý không khí cực kỳ chính xác có thể được giảm đi, và làm cho Quý Khách Hàng đạt được việc giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn đáp ứng chính xác yêu cầu đặt ra.


mainVisual01

NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

 

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————

 

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912