YORI – Example of Energy Saving with Inverter Chiller

product01_industry

Example of Energy Saving  with Inverter Chiller – Một Số Ví Dụ Điển Hình Về Khả Năng Tiết Kiệm Năng Lượng Của Máy Làm Lạnh Nước Biến Tần ORION Nhật Bản.


 

Orion water chillers cool down and/or control the temperature of a heat source by circulating water at a preset temperature. A refrigeration unit and a water supply system (water tank and pump) are packaged in one to easily serve a variety of applications.

Máy làm lạnh nước ORION làm lạnh và điều khiển nhiệt độ của nguồn phát sinh nhiệt bằng cách tuần hoàn nước theo nhiệt độ cài đặt trước. Một hệ thống lạnh hoàn chỉnh (bao gồm bình chứa nước và bơm tuần hoàn) giúp Quý Khách Hàng dễ dàng sử dụng thiết bị để phục vụ cho các nhu cầu về giải nhiệt.


 

 Energy Saving with Light-Duty Built-In Water Tank Chillers – Khả Năng Tiết Kiệm Năng Lượng Của Máy Làm Lạnh Nước Loại Nhỏ Bao Gồm Bình Chứa Nước.

ORION Light-duty built-in water tank chiller RKEpng_Page1

 • Comparison Conditions – Điều kiện so sánh
  • Compared Models / Model so sánh: RKS1500F-V (ON/ OFF Control / Điều khiển ON/OFF) and RKE1500B1-V (Inverter Chiller / Điều khiển biến tần).
  • Set Water Temp. / Nhiệt độ nước cài đặt: 20oC
  • Max. Load/ Tải lớn nhất: 4.9KW
  • Min. Load/ Tải nhỏ nhất: 0.2KW
  • Average Load/ Mức tải trung bình: 2.55KW
  • Operating Time / Thời gian vận hành: 10 Hours/ day (250 Days/ Year) / 10 giờ/ ngày (250 ngày/ năm).
  • Electricity Cost / Chi phí tiền điện: 15JPY/ kWh (15 Yên/kW giờ).
 • Power Consumption Rate Based On Chiller Load Factor – Điện Áp Tiêu Hao Theo Điều Kiện Tải Của Máy Làm Lạnh Nước.
  • At Average Load, DC Inverter Type offer energy savings of 44% when compared with ON/OFF type – Tai điều kiện tải trung bình, Loại điều khiển bằng biến tần có thể tiết kiệm đến 44% năng lượng khi so sánh với dòng điều khiển ON/OFF.
 • Amount of CO2  Emission Reduction – Giảm lượng CO2  phát thải
  • CO2  emission coeffcient used is 0.410, the average of 8 power companies – Hệ sốCO2  phát thải được sử dụng theo trung bình của 8 nhà máy phát điện là: 0.41.
  • COEmission Reduction Amt. / Lượng phát thải CO2 giảm được : 892 kg.CO2/year (kg.CO2/năm).
 • Yearly Power Consumption Comparison – So sánh khả năng tiết kiệm điện hằng năm
  • Power Consumption Difference / Chênh lệch mức điện năng tiêu thụ: 4,785 kWh – 2,700 kWh = 2,175 kWh
  • Effective Cost Energy Savings / Hiệu quả tiết kiệm chi phí từ khả năng tiết kiệm năng lượng: 2,175kWh/Year x 15 JPY = 32,625 (JPY/Year) / (~7,000,000 VND/ year)

 Energy Saving with Middle Built-In Water Tank Chillers – Khả Năng Tiết Kiệm Năng Lượng Của Máy Làm Lạnh Nước Loại Vừa Bao Gồm Bình Chứa Nước.

Middle Inverter Chiller ORION Eco solutionpng_Page1

 • Comparison Conditions – Điều kiện so sánh
  • Compared Models / Model so sánh: RKL-3750V-C1 (HB Control / Điều khiển tuần hoàn gas nóng) and RKE3750B-V (Inverter Chiller / Điều khiển biến tần).
  • Set Water Temp. / Nhiệt độ nước cài đặt: 20oC
  • Max. Load/ Tải lớn nhất: 11.6KW
  • Min. Load/ Tải nhỏ nhất: 1.2KW
  • Average Load/ Mức tải trung bình: 6KW
  • Operating Time / Thời gian vận hành: 10 Hours/ day (250 Days/ Year) / 10 giờ/ ngày (250 ngày/ năm).
  • Electricity Cost / Chi phí tiền điện: 15JPY/ kWh (15 Yên/kW giờ).
 • Power Consumption Rate Based On Chiller Load Factor – Điện Áp Tiêu Hao Theo Điều Kiện Tải Của Máy Làm Lạnh Nước.
  • At Average Load, DC Inverter Type offer energy savings of 67% when compared with HB type – Tai điều kiện tải trung bình, Loại điều khiển bằng biến tần có thể tiết kiệm đến 67% năng lượng khi so sánh với dòng điều khiển bằng phương pháp hồi gas nóng.
 • Amount of CO2  Emission Reduction – Giảm lượng CO2  phát thải
  • CO2  emission coeffcient used is 0.410, the average of 8 power companies – Hệ sốCO2  phát thải được sử dụng theo trung bình của 8 nhà máy phát điện là: 0.41.
  • COEmission Reduction Amt. / Lượng phát thải CO2 giảm được : 4,075 kg.CO2/year (kg.CO2/năm).
 • Yearly Power Consumption Comparison – So sánh khả năng tiết kiệm điện hằng năm
  • Power Consumption Difference / Chênh lệch mức điện năng tiêu thụ: 14,800 kWh – 4,860 kWh = 9,940 kWh
  • Effective Cost Energy Savings / Hiệu quả tiết kiệm chi phí từ khả năng tiết kiệm năng lượng: 9,940kWh/Year x 15 JPY = 149,100 (JPY/Year) / (~32,000,000 VND/ year)

 

INVERTER CHILLER MAY BE THE BEST SOLUTION FOR ENERGY SAVING IF COOLING LOAD GREATLY FLUCTUATES.

MÁY LÀM LẠNH NƯỚC BIẾN TẦN CÓ THỂ SẼ LÀ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TỐT NHẤT NẾU ĐIỀU KIỆN TẢI LẠNH BIẾN ĐỘNG LIÊN TỤC.

banner 111


 

Our ORION Chiller always become the Right Chiller to Meet Your Diversified Needs.

Chúng tôi hy vọng rằng Máy Làm Lạnh Nước ORION sẽ luôn là lựa chọn đúng đắn cho những yêu cầu về nước lạnh giải nhiệt của Quý Khách Hàng.

Thank you for allowing us the privilege of serving you!

Chân thành cám ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và cho phép Yori được phục vụ!

Sincerely,

Trân trọng,


NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – DC Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912