ORION’s Proposal For Energy Saving Via Localized Precision Air Processing – ORION Đề Xuất Phương Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Qua Điều Khiển Chính Xác Không Khí Cục Bộ

điều hòa không khí chính xác cục bộ

ORION’s Proposal For Energy Saving Via Localized Precision Air Processing – ORION Đề Xuất Phương Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Qua Điều Khiển Chính Xác Không Khí Cụ Bộ.

High quality for confined spaces – Đảm bảo chính xác chất lượng không khí cao cho không gian nhỏ (giới hạn).

Spaces containing equipment, production processes, and inspection processes related to semiconductor, liquid crystal, solar panel, and related technologies demand high precision and high stability air processing. As a result of these demands of whole area air processing, there are extremely high associated expenses and maintenance costs. ORION proposes construction of a high precision air processing system made of localized high quality spaces that can minimize the utilization of limited energy.

Đối với các không gian chứa các thiết bị, quy trình sản xuất, và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt liên quan đến công nghệ bán dẫn, tinh thể lỏng, tấm pin mặt trời, và các quá trình công nghệ liên quan đòi hỏi độ chính xác và độ ổn định cao của không khí xung quanh. Để duy trì và đáp ứng được chất lượng của điều hòa không khí cho toàn bộ không gian đòi hỏi phải tiêu tốn chi phí đầu tư và chi phí bảo trì bảo dưỡng rất lớn. Chính vì vậy, ORION đề xuất xây dựng hệ thống điều hòa không khí chính xác cục bộ theo từng vị trí cụ thể để giảm thiểu phần năng lượng tiêu tốn.


  • Reductions in expenses and labor associated with maintenance management – Giảm chi phí và nhân công cho công tác bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí.

In whole area air processing, expenses are associated with maintenance management of the entire area, and when trouble arises, the entire area may incur damages. In localized air processing, individual air processors can be maintained, thus reducing potential damage to the entire factory area. Furthermore, repairs and HEPA filter replacement can be done in a short time.

Khi phải điều hòa không khí cho toàn bộ không gian lớn, Quý Khách Hàng phải tiêu tốn chi phí lớn cho công tác bảo trì – bảo dưỡng và xử lý sự cố phát sinh , đặc biệt khi đó toàn bộ khu vực có thể bị sự cố. Khi áp dụng điều hòa không khí cục bộ, việc bảo trì bảo dưỡng có thể thực hiện theo từng khu vực, vì vậy sẽ giảm bớt thiệt hại có thể xảy ra cho toàn bộ không gian của nhà máy. Hơn nữa, công tác sửa chữa và thay thế lọc HEPA cũng sẽ được thực hiện nhanh hơn và ít ảnh hưởng để toàn bộ hệ thống.

  • Implementation of highly accurate and stable precision air processing is easy – Dễ dàng duy trì sự chính xác và ổn định của hệ thống điều hòa không khí.

High quality whole area air processing that provides a high level of accuracy and cleanliness requires large air processing facilities. Localized air processing boasts simple, high accuracy temperature and humidity controlled air.

Duy trì chất lượng không khí cho toàn bộ khu vực rộng lớn yêu cầu hệ thống cung cấp và xử lý không khí cũng phải to lớn, đồ sộ. Điều hòa không khí cục bộ theo từng khu vực cụ thể sẽ đem lại độ chính xác cao trong việc điều khiển và duy trì nhiệt độ, độ ẩm của không khí.

  • Implement a precision air processing system suitable to your equipment, manufacturing  processes, and space – Lựa chọn hệ thống điều hòa không khí chính xác phù hợp với thiết bị, quy trình sản xuất và không gian của Quý Khách Hàng.

Diversification of workspace demands and other drastic changes require the swift creation of a suitable environment. Localized air processing offers a flexible and prompt response to the demands of the production area including improved temperature and humidity accuracy and improved level of cleanliness.

Đa dạng hóa và thay đổi không gian làm việc để tăng hiệu quả sản xuất kéo theo sự thay đổi của các hệ thống phục vụ đi kèm theo. Việc phân chia và điều hòa không khí cục bộ đáp ứng linh hoạt và nhanh chóng đối với các khu vực sản xuất đòi hỏi phải điều khiển chính xác nhiệt độ, độ ẩm và cải thiện được cấp độ sạch.

  • Great reductions is facility costs are possible – Giảm chi phí đầu tư.

By utilizing high accuracy temperature and humidity controlled, clean air only in spaces where it is demanded, a great reduction of costs involved with whole area high accuracy air processing can be realized by avoiding waste associated with high accuracy processing where it is not required.

Bằng việc duy trình chính xác nhiệt độ và độ ẩn, chất lượng sạch của không khí cho những khu vực thật sự cần thiết, giúp cho Quý Khách Hàng giảm được rất nhiều chi phí đầu và bảo dưỡng khi giảm bớt sự duy trì chất lượng không khí sạch cho những khu vực không yêu cầu độ chính xác cao.


ứng dụng của máy lạnh chính xác cục bộ

 

 

 

 

 

 

Localized Air Processing For All Kinds Of Equipment – Ứng Dụng Của Điều Hòa Không Khí Cục Bộ.
photolithography equipment

Photolithography equipment prints minute electrode patterns onto silicon or glass on the order of nano-microns to hundreds of nano-microns in size, and the process demands air processing management of extremely high degrees of cleanliness and temperature and humidity accuracy.

Thiết bị in thạch bản in các mẫu điện cực lên silicon hoặc kính tạo ra các chi tiết có kích cỡ từ nano-micron đến hàng trăm nano-micron, quá trình này yêu cầu chất lượng không khí (độ sạch, nhiệt độ, độ ẩm) có độ chính xác cao và luôn được quản lý nghiêm ngặt.


spin coater

A spin coater is used in the semiconductor manufacturing process to apply a resist fluid to a wafer that has undergone deposition and is also used in the production of optical recordable discs such as CDs, DVDs, BDs, etc. in order to apply the recordable layer to the disc. When doing so, the scale of the recording layer applied is in the order of nano units, and when making the very uniform layer which is required, any changes in viscosity due to changes in temperature and humidity can spell disaster. It is vital to plan for constant temperature and humidity management, as well as stability in quality.

Một thiết bị quay phủ (phủ lớp cảm quang bằng phương pháp li tâm) được sử dụng trong công nghệ sản xuất bán dẫn cũng được ứng dụng trong công nghệ sản xuất đĩa quang như CD, DVD, BD, v.v… để tạo ra các lớp có thể ghi (lưu trữ) lên đĩa. Khi sản xuất, tỉ lệ của các lớp ghi được áp theo đơn vị nano, và khi sản xuất các lớp phải đồng đều, bất kỳ sự thay đổi nào do nhiệt độ và độ ẩm không ổn định đều mang lại thiệt hại lớn. Vì vậy cần phải quản lý chất lượng của điều hòa không khí luôn ổn định.


precision temperature control for liquid crystal glass substrates

During the liquid crystal manufacturing process, temperature changes can result in expansion, contraction, and electrostatic formation on the substrate. In order to avoid trouble arising from such issues, temperature, or possibly temperature and humidity of the working environment must be precisely controlled.

Trong suốt quá trình sản xuất các tinh thể lỏng, nhiệt độ thay đổi có thể dẫn đến việc giãn nở, co hoặc độ tĩnh điện bề mặt. Để tránh những vấn đề rắc rối phát sinh từ những sự cố như vậy, nhiệt độ và độ ẩm của không gian làm việc phải được điều khiển chính xác theo tiêu chuẩn sản xuất yêu cầu.


solder paster- solder scream printer

A solder paste printer applies solder paste to a printed circuit board. In the screen printing process, a metal mask of approximately 100 ~ 300 microns in thickness is commonly used through which solder paste is passed to be applied to the board. Powdered solder is mixed in flex so that a moderate viscosity is formed. However, the effects of temperature can prevent proper applications. Also, electrostatic formation can occur depending on the humidity. For these reasons, temperature and humidity management is necessary.

Máy in kem lên bảng mạch điện. Trong quá trình in, một mặt nạ kim loại có độ dày khoảng 100~300 microns sẽ được lấp lên trên bền mặt của bảng mạch điện.  Kem được trộn với độ nhớt vừa phải. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến quá trình. Ngoài ra, quá trình này cũng có thể phụ thuộc và độ ẩm của môi trường xung quanh. Chính vì những lý đó này, công tác quản lý và duy trì nhiệt độ, độ ẩm không khí là cần thiết.


solar simulator

Testing apparatus for evaluation of solar cell specifications by exposure to artificial sunlight. Temperature management is required to keep down heat from light sources in order to make stable conditions for measurement.

Thiết bị đánh giá và kiểm tra tiêu chuẩn pin mặt trời bằng phương pháp tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhân tạo. Công tác quản lý nhiệt độ không khí phải được duy trì để giữ lượng nhiệt phát ra từ các nguồn sáng, giúp cho quá trình được diễn ra ổn định.


precision processing machine

With current ultraprecision machine tools, sizes down to the sub-micron order are the norm, and there is a demand nano-unit scales. The smallest changes in temperature can result in expansion and contraction of equipment and the target work, so there is always the desire for absolute temperature control precision.

Với các công cụ siêu chính xác, kích thước có thể đến dưới micron, và đơn vị nano. Những thay đổi nhỏ nhất của nhiệt độ có gây ra sự co giãn của thiết bị và kết quả công việc, vì vậy phải luôn duy trì chính xác việc điều khiển nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh khi thiết bị hoạt động.


printed circuit board stocker

Printed circuit boards must be kept at a uniform temperature and humidity throughout manufacturing processes before solder paste printing. Printed circuit boards have poor thermal properties, so management of storage temperature can reduce lower yields due to poor soldering, and is effective at increasing quality.

Các bảng mạch in phải được duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định trong suốt quá trình sản xuất trước khi đến khâu in. Bảng mạch in có đặc tính kém nhiệt, vì vậy việc quản lý nhiệt độ của quá trình lưu trữ có thể làm giảm đi đặc tính kém nhiệt và tăng hiệu quả chất lượng sản phẩm.


electron microscope

Electron microscope resolutions are at a level of 0.1 nm, and such a working environment demands a uniform range of temperature and humidity. In order to achieve more reliable, higher analytical results, better prepared environmental conditions are indispensable.

Độ phân giải của kính hiển vi điện tử lên đến 0.1 nm, và môi trường làm việc như vậy đòi hỏi nhiệt độ và độ ẩm phải luôn ổn định. Để đạt được độ tin cậy, kết quả phân tích tốt hơn thì công tác đảm bảo chất lượng điều hòa không khí là không thể thiếu.


tabled press

Presently, “powder processing technology”, which is the means to process powder into an easy to handle shape, has become vital for all industries. A tablet press (also known as a “tableting machine”) solidifies a powder by means of a kind of molding machine, and the internals of such equipment require an environment with a constant temperature and low humidity.

Ngày nay, “công nghệ của quy trình chế biến bột”, nghĩa là quy trình tạo ra bột thành những hình dạng dễ xử lý, đã trở nên quan trọng trong tất cả các ngành công nghiệp. Máy ép viên nén làm rắn bột bằng máy đúc khuôn, đòi hỏi nhiệt độ và độ ẩm thấp của môi trường xung quanh khi thiết bị hoạt động phải được duy trì ổn định.


3-d measuring instrument

3-D measuring instruments require a minimum high accuracy scale of 0.0005 ~ 0.00001 mm. Improvement
of measurement accuracy, demands a stable installation environment.

Dụng cụ đo 3-D (3 chiều) đòi hỏi độ chính xác tỉ lệ cao 0.0005 ~ 0.00001 mm. Để cải tiến độ chính xác của quá trình đo, phụ thuộc rất nhiều vào độ ổn định của môi trường lắp đặt thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm, v.v…).


chromatograph

Chromatography equipment measures the respective constituent contents o f a sample. Measurement sensitivity is in the order of PPM (parts per million) to PPQ (parts per quadrillion, or 1 part per 10¹⁵), and the technology is particular represented in the fields of biochemistry, pharmaceuticals, and foodstuffs. More reliable, higher level results come about with higher level improvements to the working environment.

Thiết bị đo sắc ký dùng để đo danh tính và nồng độ của các chất trong một hỗn hợp. Độ nhạy đo lường từ PPM (một phần triều) đến PPQ (một phần một ngàn triệu triệu, hoặc 1 phần 10¹⁵), công nghệ này đặc biệt được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực hóa sinh, dược phẩm và thực phẩm. Để tăng độ tin cậy, chất lượng của quá trình này cần phải cải thiện cấp độ của quá trình điều hòa không khí như tăng độ chính xác của nhiệt độ và độ ẩm, chất lượng sạch của không khí v.v…


liquid dispensing pipetting equipment

Liquid dispensing equipment is widely used in the fields of biology, chemistry, and medicine. Improved accuracy can be achieved through temperature and humidity accuracy.

Máy phân phối chất lỏng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sinh học, hóa học, và y học. Công việc cải thiện độ xác cao hơn có thể đạt được thông qua việc duy trì, điều khiển chính xác nhiệt độ và độ ẩm.


electronic balance

Presently, mass measurement in analytical chemistry is generally done using the electronic balance. Proper
environmental management can prevent the subtle changes due to fluctuating temperature and humidity, and provide more stable measurement results.

Hiện nay, phép đo khối lượng trong hóa học phân tích thường được thực hiện bằng cân điện tử. Môi trường không khí làm việc ổn định có thể ngăn ngừa những thay đổi do nhiệt độ và độ ẩm thay đổi gây ra và mang đến kết quả đo ổn định hơn.


fume hood

A fume hood provides internal temperature and humidity management of intake air.

Tủ hút đòi hỏi phải quản lý nghiêm ngặt chất lượng của nhiệt độ và độ ẩm của không khí cấp vào thiết bị.


NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

 

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912