ORION Precision Air Processing For Every Application – PAPⓇ Series Special Order Equipment – Điều Hòa Chính Xác ORION Phù Hợp Cho Mọi Ứng Dụng Của Quý Khách Hàng – Những Phụ Kiện Đặc Biệt Dành Cho Điều Hòa Chính Xác

ORION Precision Air Processing For Every Application –  PAPⓇ Series Special Order Equipment – Điều Hòa Chính Xác ORION Phù Hợp Cho Mọi Ứng Dụng Của Quý Khách Hàng – Những Phụ Kiện Đặc Biệt Dành Cho Điều Hòa Chính Xác.


noise reducing intake duct - Circulation intake chamber - Duct Set        1. Noise reducing intake duct – Ống gió giảm âm.

2 Circulation intake chamber – Hộp tuần hòa gió vào
3 Duct set – Bộ ống gió
■Applicable models –  Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.
PAP mini Series – Điều Hòa Không Khí Mini.


drain pump set sensor extension Compact chamber box

4 Drain pump set – Bộ bơm xả nước.

5 Sensor extension – Cảm biến mở rộng.

■Applicable models –  Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.
PAP mini Series – Điều Hòa Không Khí Mini.

6 Built-in drain tank – Bình chứa nước xả.

■Applicable models –  Ứng dụng cho model:

PAP03B


bệ chống rung - lọc gió HEPA -

7 Vibration reducing base – Bộ giảm rung.

8 Steam humidification – Hơi phun ẩm.

■Applicable models – Ứng dụng cho model:
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.

9 Humidity display – Màn hình hiển thị độ ẩm.

■Applicable models – Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.

10 HEPA differential pressure gauge – Đồng hồ chênh áp sử dụng cho lọc khí HEPA.

■Applicable models – Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.

11 Low ambient temperature cooling water specification – Thông số nước làm mát ở nhiệt độ môi trường thấp

■Applicable models – Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.


NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

25/20 Phan (Pham) Dang Giang, Ward Binh Hung Hoa, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912