ORION Precision Air Processing For Every Application – PAPⓇ Series Special Order Equipment – Điều Hòa Chính Xác ORION Phù Hợp Cho Mọi Ứng Dụng Của Quý Khách Hàng – Những Phụ Kiện Đặc Biệt Dành Cho Điều Hòa Chính Xác

ORION Precision Air Processing For Every Application –  PAPⓇ Series Special Order Equipment – Điều Hòa Chính Xác ORION Phù Hợp Cho Mọi Ứng Dụng Của Quý Khách Hàng – Những Phụ Kiện Đặc Biệt Dành Cho Điều Hòa Chính Xác.


noise reducing intake duct - Circulation intake chamber - Duct Set        1. Noise reducing intake duct – Ống gió giảm âm.

2 Circulation intake chamber – Hộp tuần hòa gió vào
3 Duct set – Bộ ống gió
■Applicable models –  Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.
PAP mini Series – Điều Hòa Không Khí Mini.


drain pump set sensor extension Compact chamber box

4 Drain pump set – Bộ bơm xả nước.

5 Sensor extension – Cảm biến mở rộng.

■Applicable models –  Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.
PAP mini Series – Điều Hòa Không Khí Mini.

6 Built-in drain tank – Bình chứa nước xả.

■Applicable models –  Ứng dụng cho model:

PAP03B


bệ chống rung - lọc gió HEPA -

7 Vibration reducing base – Bộ giảm rung.

8 Steam humidification – Hơi phun ẩm.

■Applicable models – Ứng dụng cho model:
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.

9 Humidity display – Màn hình hiển thị độ ẩm.

■Applicable models – Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.

10 HEPA differential pressure gauge – Đồng hồ chênh áp sử dụng cho lọc khí HEPA.

■Applicable models – Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.

11 Low ambient temperature cooling water specification – Thông số nước làm mát ở nhiệt độ môi trường thấp

■Applicable models – Ứng dụng cho model:
PAP Temperature Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ.
PAP Temperature And Humidity Control Type – Điều Hòa Chính Xác Loại Duy Trì Nhiệt Độ và Độ Ẩm.


NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912