PAP® Series Main Features – Những tính năng chính của Máy Lạnh Chính Xác ORION

PAP series main features

 

 

 


PAP® SERIES MAIN FEATURES – NHỮNG TÍNH TĂNG CHÍNH CỦA MÁY LẠNH CHÍNH XÁC

ORION gives high accuracy humidity and temperature control across a wide range – ORION mang lại cho Quý Khách Hàng khả năng điều khiển chính xác nhiệt độ và độ ẩm trên phạm vi rộng.


điều khiển nhiệt độ linh động
Temperature settings as high as 7 degree Celcius above intake temperature – Nhiệt độ cài dặt cao hơn nhiệt độ đầu vào 7 độ C.
  • Temperature setting as high as 7 degree Celcius above intake temperature – Nhiệt độ cài đặt có thể cao hơn nhiệt độ đầu vào 7oC.

Our heat pump balance control achieves the wide temperature differences between intake temperature and set temperature that are simply not possible with refrigerant reheating. (Industry top class specifications)

Bằng việc kiểm soát bằng bơm nhiệt ,ORION đã đạt được sự khác biệt nhiệt độ giữa nhiệt độ hút và nhiệt độ cài đặt một cách đơn giản mà đối với các hệ thống làm lạnh khác là điều không thể.

※ Ambient temperature range of – Dải nhiệt độ môi trường từ 15~35oC. (see graph at above – mời Quý Khách Hàng xem theo đồ thị trên).

  • Wide Range Achieved – Đạt được dải điều khiển rộng.

With heat pump balance control and two-fluid nozzle water mist humidification method (not including the PAP mini) that is completely heatless. Temperature setting range: 18~30oC, humidity setting range: 40~75%. (vapor humidification is used in the humidity setting range of 65~75%. The humidity setting range for the PAPmini is 45~75%).

Với phương pháp điều khiển cân bằng bơm nhiệt và đầu phun sương để tạo ẩm (phương pháp này không áp dụng đối với dòng Máy Lạnh Chính Xác Mini) hoàn toàn không làm cho hệ thống bị nóng lên. Dải nhiệt độ có thể cài đặt: 18~30oC, dải độ ẩm có thể cài đặt: 40~75%. (Độ ẩm sử dụng có khoảng thiết lập 65~75%. Độ ẩm cài đặt cho dòng Máy Lạnh Chính Xác là 45~75%).


all fresh specification - tất cả thông số kỹ thuật đều được đổi mới
Temperature control accuracy – Điều khiển nhiệt độ chính xác lên đến ±0.1℃
  • Temperature control accuracy  ±0.1℃  (during periods of stable load) – Điều khiển chính xác nhiệt độ  ±0.1℃ – (trong quá trình tải ở mức ổn định)

All-Fresh guarantees  ±0.1℃ at the discharge port within the entire temperature control range. (Standard equipped sensor cable length: 10m, or 5m for PAPmini).

Đảm bảo độ chính xác nhiệt độ ±0.1℃ tại đầu ra của thiết bị trong khoảng nhiệt độ điều khiển. (Cảm biến của dòng Máy Lạnh Chính Xác tiểu chuẩn với độ dài: 10m, hoặc 5m đối với Máy Lạnh Chính Xác mini).

  • All Fresh Specifications – Tất cả các thông số kỹ thuật của thiết bị đều được đổi mới.

Only 1 duct connection for easy installation – Chỉ duy nhất 01 ống gió kết nối giúp cho Quý Khách Hàng dễ dàng hơn trong quá trình thi công lắp đặt.

Meets your needs with a supply of clean air (class 100). (On HEPA installed models). Circulation air processing is also possible – Tiếp cận được với nhu cầu đối với việc cấp khí cho phòng sạch (class 100). (Đối với dòng được trang bị lọc khí HEPA) – Quy trình tuần hoàn không khí phải được duy trì. 

  • Remote management of all air processing – Thiết bị được quản lý và điều khiển từ xa

Remote operation via PC allows for combined management of all air processing within a factory – Điều khiển thiết bị từ xa thông qua máy vi tính cho phép việc điều khiển thiết bị từ xa tại nhiều vị trí trong nhà máy.

  • External Communicataions Capability – Truyền tải, giao tiếp thiết bị bằng nhiều phương thức

Operation and confirmation of temperature control conditions, etc… are possible with just one easily connected cable. Built-in support for 3 communications standards. (RS-232C, 422A, 485).

Có thể điều khiển hoạt động và thông số của thiết bị, v.v … một cách dễ dàng bằng việc kết nối thiết bị với cáp điều khiển. ORION hỗ trợ giao tiếp, kết nôi với 3 phương thức giao tiếp tiêu chuẩn (RS-232C, 422A, 485).


built-in intelligent monitor


controller detais
Controller for temperature control type units – Bảng điều khiển của dòng điều khiển chính xác nhiệt độ
temperature and humidity control type units
Controller for temperature and humidity control type units – Bảng điều khiển của dòng điều khiển chính xác cả nhiệt độ và độ ẩm.
  • Controller Details – Chi tiết thông số bảng điều khiển.

ORION’s intelligent monitor offers a wealth of functions and monitoring capabilities combined for high-level operability – Bảng điều khiển thông minh của ORION mang lại cho người sử dụng nhiều tính năng và khả năng giám sát kết hợp với những chức năng cao cấp. 

❶ RUN/STOP button – Nút nhấn CHẠY/ DỪNG
❷ RUN lamp – Đèn báo HOẠT ĐỘNG
❸ ALARM RESET button – Nút nhấn RESET.
❹ Temperature PV / PS display – Hiển thị thông số nhiệt độ cài đặt/ thông số hiện tại.
❺ Heating / cooling indicator – Hiển thị Gia Nhiệt/ Làm Mát
❻ Function setting buttons – Nút nhấn cài đặt các chức năng của thiết bị.
❼ Humidity PV / PS display –  Hiển thị thông số độ ẩm cài đặt/ thông số hiện tại.
(only on units that have humidity and temperature control – Chỉ áp dụng đối với dòng điều khiển cả nhiệt độ và độ ẩm
❽ Temperature / humidity input select key – Lựa chọn Nhiêt độ/ Độ ẩm đầu vào.
(only on units that have humidity and temperature control –  chỉ áp dụng đối với dòng Máy Lạnh Chính Xác duy trì cả nhiệt độ và độ ẩm

  • List Of Main Functions – Danh sách những tính năng chính của Máy Lạnh Chính Xác

F001 – Automatic recovery after power outage – Tự động khôi phục sau khi sự cố mất điện xảy ra.
Selects the recovery pattern after a power outage – Lựa chọn chế độ khôi phục thiết bị sau khi sự cố mất điện.

F002 – RUN/STOP control selection – Lựa chọn chế độ điều khiển HOẠT ĐỘNG/ DỪNG
Selectively enables RUN/STOP control via the unit main control panel, remote switch, or communication functions, or any combination thereof.

Thông qua bảng điều khiển có thể lựa chọn chế độ HOẠT ĐỘNG/ DỪNG, điều khiển từ xa, các phương thức điều khiển khác, hoặc bất kì phương thức nào kết nối với thiết bị.

F003 –  Alarm signal output select – Lựa chọn tín hiệu cảnh báo.
Determines whether switched contacts are open or closed when an alarm condition occurs – Xác định và lựa chọn các tín hiệu cảnh báo lỗi bật mở và đóng khi có tình trạng báo động xả ra.
F099 – Settings lock – Thiết lập chế độ khóa.
This setting locks out changes to temperature and humidity settings – Cài đặt này sẽ khóa các thay đổi về cài đặt nhiệt độ và độ ẩm.

F100 – Controlled outlet air temperature warning – Cảnh báo thông số nhiệt độ đầu ra của thiết bị.
“Detection enabled” or “Detection disabled”


điều khiển từ xa
Remote controller (not including the PAP mini) – Điều khiển từ xa (không áp dụng đối với những dòng máy lạnh chính xác mini)

 

  • Self diagnostics built-in – Tích hợp sẵn khả năng tự chuẩn đoán.

Individual warning/alarm indications standard – Cảnh báo cả nhân và cảnh báo tiêu chuẩn.

Our intelligent monitor displays various monitoring system data – Màn hình hiển thị thông minh giúp hiển thị nhiều thông số khác nhau.

This allows for a quick response when alarm conditions occur or during maintenance – Điều này giúp cho Quý Khách Hàng có thể phản ứng nhanh trước các sự cố xảy ra hoặc khi cần bảo trì bảo dưỡng thiết bị.


cover

NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: 0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Address : 25/20 Phan (Pham) Dang Giang, Ward Binh Hung Hoa, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tax code: 0313515737

Phone : +84 – 08 – 36206196            Fax: +84 – 08 – 36203196

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————


YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912