The first among the world! – Dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp sử dụng máy làm lạnh nước!

The first among the world _ Dẫn đầu thế giới!*

*Among industrial use chillers – Trong lĩnh vực công nghiệp sử dụng máy làm lạnh nước.

Máy làm lạnh nước biến tần - DC Inverter Chiller ORION
RKED2200A-V

Built -in Digitally Controlled Compressor – Tích hợp công nghệ điều khiển số cho lốc nén. 

Digital Control Energy Saving Chiller Series – Dòng máy làm lạnh nước tiết kiệm năng lượng (RKE-A).

Our chillers meet your increasing needs by providing energy savings and highly accurate temperature control even under low loads.

Máy làm lạnh nước của chúng tôi đáp ứng được những nhu cầu của bạn bởi khả năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển chính xác nhiệt độ ngay cả khi thiết bị hoạt động ở mức thấp tải.

 

Both Energy Savings AND Precision Control, even under low loads.

Điều khiển chính xác và Tiết Kiệm Năng Lượng, ngay cả khi hoạt động ở mức thấp tải

Our chillers offer efficient and energy saving operation in all loads from 0 to 100% thanks to Orion’s original Digital Control and Load/ Unload technology. Because of this breakthrough, Orion has achieved what was previously impossible for inverter controlled chillers — energy savings and precision control at loads as low as 30% and below.

Máy làm lạnh nước của Orion mang lại hiệu quả và hoạt động tiết kiệm năng lượng ở tất cả các mức tải từ 0 đến 100% bởi việc điều khiển kỹ thuật số và công nghệ Load/ Unload. Bời vì sự đột phát của công nghệ này, Orion đã đạt được những gì mà những máy làm lạnh nước được điều khiển bằng biến tần thế hệ trước chưa làm được — tiết kiệm năng lượng và điều khiển chính xác khi ở mức tải thấp như 30% và thấp hơn thế nữa.

Precision Control - Điều Khiển Nhiệt Độ Chính xác
Máy làm lạnh tiết kiệm năng lượng – Save Energy !

 

 

 – Theo biểu đồ dưới ta có thể thấy được mức tiết kiệm năng nượng vượt trội của Máy Làm Lạnh Nước Biến Tần ORION, cụ thể hơn bằng bài toán tiết kiệm điện năng khi so sánh hai model (Model cũ RKL-2200 và model biến tần mới RKED-2200A-V). 

  • Mang lại cho Quý Khách khả năng tái đầu tư lại thiết bị sau 7~10 năm sử dụng máy làm lạnh nước biến tần ORION từ khả năng tiết kiệm điện mà do chính thiết bị mang lại.
Tiết kiệm điện trên năm
Electric bill savings – Tiết kiệm điện

Safe and Reliable Design – Thiết kế An Toàn và Tin Cậy

Our chillers are reliable thanks to the simplicity of the components used. And yet we also offer advanced features such as computer based control and monitoring.

Máy làm lạnh nước ORION được thiết với độ tin cậy cao nhờ và việc sử dụng các bộ phận đơn giản mà tinh tế. Và Orion cũng mang lại những đặc tính vượt trội bằng việc kiểm soát và điều khiển bằng máy vi tính.

We have a tired and true design that has inherited the best functionality of inverter chillers, and the result is a chiller that performs reliably and meets all of your needs.

Orion mang lại thiết kế đáng tin cậy cùng với sự kết thừa những tính năng tốt nhất của máy làm lạnh nước biến tần, và kết quả là Orion đã mang đến cho Quý Khách Hàng một máy làm lạnh làm việc đáng tin cậy và đáp ứng được tất cả các yêu cầu của quý khách.

 

What is Digital Control? – Công nghệ điều khiển số là gì?

The compressor built into the chiller has a clutch mechanism which enables it to be repeatedly and disengaged. By changing the rate of this engage/disengage cycle, the temperature of the fluid to be cooled can be accurately controlled. Much like the clutch works in an automobile, when the loads is small, the clutch is disengaged for longer periods, thus allowing for the highest energy savings possible.

Lốc nén kèm theo bên trong Máy Làm Lạnh Nước  có một có chế như bộ ly hợp giúp cho nó có thể lặp đi lặp lại quá trình ăn khớp và nhả khớp. Bằng cách thay đổi tỉ lệ của vòng lặp ăn khớp/ nhả khớp này, nhiệt độ chất lỏng được làm lạnh có thể được điều khiển một  cách chính xác nhất. Giống như hầu hết các bộ ly hợp trong xe máy, khi ở mức tải thấp, bộ ly hợp sẽ được tách nhau ra trong khoảng thời gian dài, vì vậy mà máy làm lạnh nước Orion đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao nhât.

Digitally Controlled Operation
Digital Control – Máy làm lạnh nước điều khiển DC !

 

NGUYEN THANH THAI (Mr.) – Division Manager

Chiller – Dehumidifier and PAP Division

Hand phone: (+84)-0938.177.737

Email: thanhthai@yori.com.vn

Skype: thaint0912

FOR EVERYTHING YOU VALUE

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Address : 25/20 Phan (Pham) Dang Giang, Ward Binh Hung Hoa, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tax code: 0313515737

Phone : +84 – 08 – 36206196            Fax: +84 – 08 – 36203196

Website:   Máy làm lạnh nước biến tần ORION – Inverter Chiller ORION

Máy hút ẩm ORION – Dehumidifier ORION.

————————————————————————————————————

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028 36206196 028 36203196

0938.177.737

thanhthai@yori.com.vn

thaint0912